Prezentarea asociației EcoLocal

Asociația Consumatorilor și Producătorilor Ecologici și Artizanali din Moldova este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate prin comun acord.

Asociaţia a fost creată în aprilie 2018 şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova nr. 837-XIII cu privire la asociaţiile obşteşti din 17 mai 1996.

Asociaţia EcoLocal nu susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu folosește vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.

Sediul Asociaţiei se află pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106, Chișinău, MD-2019

 Activitatea Asociaţiei EcoLocal are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cele programatice este accesibilă tuturor de pe site-ul www.ecolocal.md. Tuturor persoanelor fizice și juridice se garantează accesul liber la raportul de activitate şi financiar al Asociaţiei.

Scopurile Asociaţiei constau în contribuirea la: 

 • Ridicarea bunăstării producătorilor autohtoni ecologici, artizanali și tradiționali de produse alimentare;
 • Ridicarea nivelului de conștientizare a consumatorilor cu referință la produsele ecologice, artizanale și tradiționale pentru o alimentație sănătoasă.

Pentru aşi realiza scopurile, Asociaţia  EcoLocal desfăşoară următoarele activităţi:

 1. Dezvoltarea unei piețe ambulante pentru comercializarea produselor ecologic certificate, artizanale și tradiționale în Moldova – EcoLocal Farmers Market Moldova.
 2. Organizarea cursurilor de instruire pentru producătorii ecologici, artizanali și tradiționali din Moldova în vederea sporirii capacităților profesionale ale lor.
 3. Organizarea şi participarea la seminare, conferinţe, întruniri, lecţii etc., în vederea realizării scopurilor statutare cu atragerea specialiştilor calificaţi în domeniile prioritare de activitate ale Asociaţiei.
 4. Desfășurarea evenimentelor și campaniilor de conștientizare a publicului larg cu privire la produsele ecologice, artizanale și tradiționale din Moldova.
 5. Editarea şi multiplicarea publicaţiilor axate pe atingerea scopurilor statutare.
 6. Acordarea de asistenţă profesională producătorilor ecologici, artizanali și tradiționali din Moldova.
 7. Evidențierea cazurilor de abuz a legislației naționale și internaționale cu privire la producerea și etichetarea produselor ecologice.
 8. Elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local/naţional în scopul dezvoltării potenţialului social-economic şi uman al Republicii Moldova şi în scopul atingerii obiectivelor Asociaţiei.
 9. Promovarea activităților de protecție a mediului înconjurător.
 10. Realizarea activităților din domeniile educației, ocrotirii sănătății, dezvoltării comunitare îndreptate spre consolidarea coeziunii comunitare și a incluziunii sociale.