Mod de aderare la Asociația EcoLocal

Asociația EcoLocal constă din membri-voluntari. În 2022 Asociația constă din 20 membri, dintre care 15 membri sunt membri-fondatori.

Aderarea la Asociația EcoLocal se efectuează în baza unui formular cerere trimis prin invitație personală de către Președintele Asociației.

Președintele invită persoane fizice sau juridice în baza unei recomandări în scris de la unul sau mai mulți membri activi ai Asociației.

Calitatea de membru al asociației este benevolă, costă 100 lei pe an și un minimum de 50 de ore de voluntariat spre atingerea obiectivelor Asociației.

Participarea în calitate de comerciant la piața EcoLocal Farmers Market Moldova nu impune calitatea de membru a asociației. Vedeți aici modul de aderare la piața EcoLocal.

Doritorii de a adera la Asociația EcoLocal sunt invitați să trimită un mesaj la adresa asociației.

Extras din Statutul Asociației

MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE LOR

  1. Fondatorii Asociaţiei devin deplin drept membri ai Asociaţiei. Membru al Asociaţiei poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova, precum şi cetăţenii străini, persoanele fără cetăţenie, cu domiciliul în Republica Moldova, care recunosc şi susţin obiectivele Asociaţiei. Asociaţia nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, iar membrii nu răspund pentru obligaţiile Asociaţiei. 
  2.   Candidatura viitorului membru al Asociaţiei, precum şi retragerea din rândurile ei este discutată la şedinţa Consiliului de Supraveghere. Decizia de acceptare va fi adusă ulterior la cunoștința Adunării Generale. 
  3. Fiecare membru al Asociaţiei achită anual cotizaţia de membru în mărime de 100 lei. Cuantumul cotizaţiei de membru poate fi modificat prin decizia Consiliului de Supraveghere.
  4.  Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi şi obligaţii:
    1. Dreptul de a participa la activitatea Asociaţiei, de a alege şi de a fi ales în orice funcţie eligibilă a Asociaţiei, de a participa la toate proiectele Asociaţiei, să publice lucrări şi alte materiale în organul de presă al Asociaţiei, de a se retrage din organizaţie, prezentând sau nu motivele respective;
    2. Membrii Asociaţiei sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului Statut, hotărârile Adunării Generale, Consiliului de Supraveghere, Preşedintelui, să participe activ la realizarea scopurilor statutare, să achite cotizaţia de membru la timp.

  Membrul care nu participă la activitatea Asociaţiei, rupând din proprie iniţiativă legătura cu Asociaţia, precum şi acei membri care încalcă prevederile prezentului Statut, pot fi excluşi din rândul membrilor Asociaţiei de către Consiliul de Supraveghere, printr-o decizie care va fi ulterior adusă la cunoștința Adunării Generale.