Asociația EcoLocal și-a asumat un obiectiv specific prin Statutul său, și anume ”Evidențierea cazurilor de abuz a legislației naționale și internaționale cu privire la producerea și etichetarea produselor ecologice.”

În acest scop membrii Asociației înregistrează diferite produse alimentare din rețelele republicii, care conțin constatări false pe ambalajul produselor, și anume noțiunile bio, eco sau organic pe produse care nu dețin certificatele respective.

Acest fapt induce în eroare consumatorul, cei care caută produse curate și sănătoase în rețelele de comercializare din Moldova.

Conform pct. 27 al Hotărârii Guvernului nr. 1078 din 22.09.2008 cu privire la ”Producția agroalimentară ecologică și etichetarea producției agroalimentare ecologice”, termenii ”ecologic”, ”biologic”, ”organic”, sau cuvintele derivate, precum diminutivele acestora”eco”, ”bio” sunt utilizate doar atunci când producătorul respectiv deține un Certificat de Conformitate Ecologică, emis de agenții specializate și indicat prin număr unic de identificare.

Totodată, conform art. 6 al Legii 115 din 09.06.2005 cu privire la producția agroalimentară ecologică, la etichetarea produselor agroalimentare ecologice, eticheta sau ambalajul și documentele de însoțire conțin în mod obligatoriu marca națională ”Agricultura Ecologică – Republica Moldova” eliberată de Ministerul de resort.

Producătorii depistați că încalcă aceste legi, sunt avizați de Asociație ptrintr-o scrisoare recomandată în care se solicită modificarea ambalajului, înlăturarea noțiunilor eronate și conștientizarea acestor încălcări. În marea lor majoritate, întreprinderile vizate nu sunt la curent cu legislația în vigoare și sunt de acord să modifice ambalajul și să evite derutarea consumatorilor în viitor.

În așa mod au fost înlăturate din piețe produsele Hirșca Verde ”bio”, lavaș ”organic”, ”bio” chefir Florești, ”bio” iaurt JLC.

Totodată, Asociația informează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale și Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor ANSA referitor la depistarea acestor produse și le solicită autosesizarea și luarea măsurilor de înlăturare a produselor eco-false din comerț.

Asociația EcoLocal conduce un lucru continuu de informare și educare atât a consumatorilor cât și a producătorilor cu privire la utilizarea noțiunilor eco, bio, organic pe ambalaj și în materialele promoționale.

La 7 octombrie 2019 Asociația a susținut un atelier informativ pentru mass-media “Produsele Eco pe Înțelesul Jurnaliștilor: de la mit la degustare” în care a explicat reprezentanților mass-media esența acestor noțiuni și modul corect de a reflecta realitatea din agricultura ecologică în publicul larg.

Comercianții de la piața EcoLocal au fost instruiți în acest domeniu și toate etichetele eronate au fost înlăturate din comerț.