Ce este EcoLocal Social?

Proiectul se întitulează: „Îmbunătățirea accesului la piața locală pentru refugiați și grupuri social vulnerabile”

Scopul acestui proiect este de a crea condiții de incluziune socială și economică în Chișinău pentru membrii Grupurilor Social Vulnerabile – în principal pentru refugiați prin dezvoltarea activităților lor antreprenoriale și beneficiind de un punct de vânzare pe o piață consacrată. Activitățile principale ale proiectului includ trei sesiuni de instruire pentru beneficiarii proiectului, organizarea a cinci
târguri/piețe sociale și desfășurarea unei campanii de conștientizare asupra impactului economic potențial la Chișinău al piețelor incluzive social. Rezultatul așteptat este îmbunătățirea bunăstării refugiaților și a altor persoane social vulnerabile.

Obiectivul principal al proiectului: „Să sporească incluziunea economică a refugiaților și a altor
grupuri social vulnerabile prin crearea de căi pentru participarea lor pe piață și consolidarea
capacităților acestora.”


Scopul proiectului este pe deplin aliniat cu misiunea organizației care este de a sprijini producția
durabilă pentru producătorii artizani de alimente și bunuri nealimentare, prin consolidarea capacităților
și accesul îmbunătățit la piețele locale.

Cine poate participa?

Beneficiarii proiectului sunt:

  • Refugiați
  • Victime ale agresiunii, mai ales femei
  • Victime ale violenței în bază de gen
  • Persoane în etate
  • Femei în concediu de maternitate fără loc de muncă
  • Mame și tați cu copii mici, fără servicii
  • Persoane cu nevoi speciale
  • Șomeri.

Activități


Identificarea posibilităților de antreprenoriat pentru refugiați și șomeri, în special pentru femei, prin
desfășurarea a 3 sesiuni de instruire pe teme de expertiză și experiență EcoLocal, care pot oferi
oportunități pentru mai mulți beneficiari, dacă aceștia sunt interesați în continuare de dezvoltarea
produselor, grădinăritului alimentar durabil sau de a deveni meșteșugari de produse alimentare și altele,
sau doresc să găsească un loc de muncă în domenii aferente.


Desfășurarea a 5 piețe sociale – EcoLocal Social – fără costuri pentru grupurile marginalizate de
participanți cu până la 30 de locuri pe zi de piață


Desfășurarea unei campanii de conștientizare (pe rețele sociale) pe tema piețelor incluzive în Chișinău.


Durata proiectului este aprilie – septembrie 2024. Proiectul poate fi prelungit, dacă în timpul implementării proiectului sunt identificați finanțatori și donatori suplimentari.

Proiect finanțat de HIAS și EcoLocal

Află mai multe detalii din comunicatul de presă. Reprezinți mass-media și vrei mai multe detalii? Contactează-ne!

Pentru a contacta echipa de proiect, vă rugăm să folosiți acest formular de contact.


Descarcă regulamentul EcoLocal SOCIAL

Completează formularul de participare!

Găsește aici formularul de participare:


Partenerii noștri în cadrul proiectului