Explicații cu privire la termenul de valabilitate sau data expirării unui produs alimentar

LEGE Nr. 279
din 15-12-2017

privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare

Termen de valabilitate – perioada de timp stabilită de către operatorul din domeniul alimentar care produce un produs alimentar, pe durata căreia produsul trebuie să-și păstreze caracteristicile specifice, cu condiția respectării regulilor de transport, manipulare, depozitare, păstrare, utilizare și consum.

Termenul de valabilitate al produsului alimentar este exprimat prin data-limită de consum sau printr-un interval de timp conform prevederilor pct.5 din anexa nr. 9;

Articolul 8. enumeră menţiunile obligatorii pe etichete sau/și ambalajul produselor alimetnare, printer care și:

f) informații privind valabilitatea produsului alimentar:

– data-limită de consum ori data durabilităţii minimale; sau

– data fabricării și termenul de valabilitate;

Explicații la aceste noțiuni se aduc în Anexa nr. 9:

ANEXA 9. INFORMAŢIILE PRIVIND VALABILITATEA

PRODUSULUI ALIMENTAR

1. Data durabilităţii minimale este indicată după cum urmează:

a) este precedată de menţiunile:

„A se consuma de preferinţă înainte de …”,atunci când se indică ziua și luna;

„A se consuma de preferinţă înainte de sfârşitul…”, atunci când se indică luna și anul sau anul;

b) menţiunile prevăzute la lit. a) sunt însoţite:

– de data propriu-zisă; sau

– de o referire la locul în care data este indicată pe etichetă.

Dacă este necesar, menţiunile respective se completează cu indicaţii privind condiţiile de păstrare, a căror respectare asigură durabilitatea indicată;

c) data durabilităţii minimale se indică în formă necodificată în cazul produselor alimentare:

−a căror durabilitate este mai mică de 3 luni, indicarea zilei și a lunii estesuficientă;

−a căror durabilitate este mai mare de 3 luni, dar nu depăseste 18 luni, indicarea lunii și a anului este suficientă;

−a căror durabilitate este mai mare de 18 luni, indicarea anului estesuficientă;

d) sub rezerva actelor normative care stabilesc alte cerinţe cu privire la data durabilităţii minimale, menţionarea acesteia nu este impusă în cazul:

– fructelor şi legumelor proaspete, inclusiv cartofilor, care nu au fost curăţate, tăiate sau nu au făcut obiectul altui tratament similar; această derogare nu se aplică seminţelor încolţite şi altor produse similare, cum ar fi germenii de leguminoase;

– vinurilor, vinurilor licoroase, vinurilor spumoase, vinurilor aromatizate şi produselor similare obţinute din alte fructe decît strugurii, precum şi al băuturilor care corespund codurilor NC 2206 00 obţinute din struguri sau din must de struguri;

– băuturilor care conţin 10% sau mai mult alcool în volum;

– produselor de panificaţie şi de patiserie care, prin natura lor, sînt consumate în mod normal într-un răstimp de douăzeci şi patru de ore după fabricare;

– oţeturilor;

– sării de bucătărie;

– zahărului în stare solidă;

– produselor zaharoase care constau aproape exclusiv din zaharuri aromatizate şi/sau colorate;

– gumelor de mestecat şi produselor similare de mestecat.

2. Data-limită de consum este indicată după cum urmează:

a) este precedată de mențiunea „Expiră la …”;

b) mențiunea prevăzută la lit. a) este însoţită:

– de data propriu-zisă; sau

– de o referire la locul în care data este indicată pe etichetă.

Aceste menţiuni sînt urmate de o descriere a condiţiilor de păstrare care trebuie respectate;

c) data-limită de consum constă în indicarea zilei, a lunii şi a anului în această ordine şi în formă necodificată;

d) data-limită de consum este indicată pe fiecare porţie preambalată individuală.

3. Data congelării sau a primei congelări, așa cum este menţionată la pct. 6 din anexa nr. 2, se indică după cum urmează:

a) este precedată de menţiunea „Congelat la…”;

b) mențiunea prevăzută la lit. a) este însoţită:

– de data propriu-zisă; sau

– de o referire la locul în care este indicată data pe etichetă;

c) data congelării constă în indicarea zilei, lunii şi a anului în această ordine şi în formă necodificată.

4. Data fabricării este indicată după cum urmează:

a) este precedată de mențiunea „Fabricat la data de …”;

b) mențiunea prevăzută la lit. a) este însoţită de:

− data propriu-zisă; sau

− o referire la locul în care data este indicată pe etichetă;

c) data fabricării constă în indicarea zilei, lunii şi a anului în această ordine şi în formă necodificată;

d) data fabricării este indicată pe fiecare porţie preambalată individual.

5. Termenul de valabilitate este indicat după cum urmează:

a) este precedată de mențiunea „Termenul de valabilitate: …”;

b) mențiunea prevăzută la lit. a) este însoţită de intervalul de timp exprimat în ore, zile, luni sau ani;

c) termenul de valabilitate este indicat pe fiecare porţie preambalată individual, precedat de data fabricării. Aceste menţiuni sunt urmate de o descriere a condiţiilor de păstrare care trebuie respectate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *