Definiții și principii de admitere a comercianților la piața EcoLocal Farmers Market Moldova

Unul din obiectivele asociației EcoLocal este să promoveze valorile economice, culturale și sociale pe care le oferă produsele alimetnare artizanale, să susțină întreprinderile alimentare artizanale care produc produse alimentare prin mijloace tradiționale.

Producția artizanală contribuie nu numai la îmbogățirea în continuare a culturii autohtone, ci și la crearea unei baze economice pentru multe familii rurale.

Fenomenul globalizării implică o uniformitate tot mai mare a producției alimentare. Din acest motiv, noi ne propunem să păstrăm tradițiile alimentare locale și cunoștințele artizanilor care trăiesc în cea mai mare parte în zonele rurale.

Astfel, definițiile alimentelor artizanale includ relația producătorului cu producția de ingrediente de calitate, metodele tradiționale de producție, calitatea produselor și protecția mediului.

SCOPURI

a) promovarea și protejarea producției și prelucrării la scară mică a alimentelor artizanale tradiționale de înaltă calitate, care contribuie la conservarea și diseminarea culturii alimentare locale;

b) promovarea diversificării economice a exploatațiilor agricole și a creșterii valorii adăugate pentru producția locală, pentru a stimula profiturile și a proteja populațiile din zonele rurale,

c) promovarea metodelor tradiționale de producție bazate pe bune practici artizanale și dezvoltarea unei linii de produse de calitate diferențiată;

d) facilitarea unor canale scurte de distribuție, cu contact direct între producători și consumatori;

e) promovarea vizibilității și participării active a femeilor la toate aspectele activităților alimentare artizanale.

DEFINIȚII

(conform Decretului UE 174/2019 din 19 decembrie 2019 care reglementează alimentele artizanale)

  • Produse artizanale: produse ale întreprinderilor alimentare artizanale obținute în conformitate cu producția alimentară artizanală.
  • Produse artizanale de casă: produse artizanale, obținute de întreprinderi alimentare artizanale, care se bazează în principal pe ingrediente provenite dintr-o exploatație agricolă de care este legată aceeași persoană fizică sau juridică. Aceasta înseamnă că ingredientele care constituie baza unui produs alimentar provin din această exploatație.
  • Producția alimentară artizanală: este activitatea de producere, manipulare și prelucrare a produselor alimentare care garantează consumatorilor un produs final prietenos mediului, unic, sigur din punct de vedere al sănătății și igienei, de calitate și cu caracteristici diferențiate datorită producției la scară mică supravegheată personal de artizan.
  • Artizan alimentar: o persoană care produce și oferă oricare produse din p.2 al Regulamentului EcoLocal Farmers Market, care îndeplinește cerințele de siguranță alimentară și prezintă declarația pe proprie răspundere.
  • Exploatațiile agricole care produc produse artizanale de casă sunt exploatații agricole care comercializează produse proprii primare și prelucrate în propria exploatație agricolă și care sunt considerate produse artizanale de casă, cu condiția să fie vândute direct consumatorilor finali sau pe piața locală prin intermediul unui singur intermediar.
  • Microîntreprindere alimentară artizanală –  întreprinderi dins ectorul alimentar, cu mai puțin de 9 salariați (unități anuale de muncă) cu o cifră de afaceri sau un bilanț mai mic de 9 milionale lei moldovenești.
  • Întreprinderi artizanale din sectorul alimentar – persoane fizice sau juridice care desfășoară o activitate alimentară artizanală utilizând procese de producție care dau naștere unui produs final unic, pietenos mediului și cu caracteristici diferențiate, în cazul în care implicarea personală a artizanului constituie un factor-cheie. În cazul în care aceeași întreprindere are o anumită producție artizanală și o anumită producție care nu îndeplinește cerințele relevante, procesele de producție pentru produsele artizanale sunt separate și diferențiate.
  • Întreprinderile alimentare care desfășoară activități periodice, deoarece se află în sectoare sezoniere, pot avea, de asemenea, statutul de întreprinderi alimentare artizanale.
  • Industrii sezoniere: industrii ale căror activități sunt legate de producția sezonieră, cu excepția industriilor ale căror activități sunt ocazionale sau sporadice din alte motive decât caracterul sezonier al producției.
  • Unitate anuală de lucru (UAM): unitate utilizată pentru a calcula forța de muncă a unei întreprinderi. Aceasta corespunde numărului de persoane care lucrează cu normă întreagă în întreprindere sau în numele întreprinderii pe tot parcursul anului. Munca cu fracțiune de normă sau munca sezonieră constituie o fracțiune corespunzătoare dintr-o UMA. Ucenicii, stagiarii profesionali și angajații aflați în concediu de maternitate sau de paternitate nu sunt luați în considerare aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *